IT

HP i Microsoft: Pomoć korisnicima pri tranziciji na Cloud computing

0

HP i Microsoft: Pomoć korisnicima pri tranziciji na Cloud computing, Life.baHP i Microsoft obznanili su svoju namjeru o zajedničkom radu na Microsoft Windows Azure platformi, koja će omogućiti velikim kompanijama da brzo i sigurno usvoje aplikacije bazirane na Cloud computing-u, u skladu sa rastom i razvojem njihovog poslovanja.

Ove dvije kompanije radit će zajednički na razvoju kompletnog hardware-a, software-a, usluga i izvornih rješenja koja će ubrzati korisničku tranziciju na Windows Azure platformu. Korisnici će biti u mogućnosti da upravljaju uređajima sa HP Converged Infrastructure na licu mjesta ili da odaberu HP Data center hosting usluge.

Poslovni korisnici koji su u procesu uvođenja Cloud usluga trebaju sveobuhvatan pristup, uključujući i podršku u moderniziranju aplikacija, optimiziranu infrastrukturalnu platformu kao i prilagodljiv izvor opcija. Kroz upotrebu nove Windows Azure platforme, HP i Microsoft žele pomoći korisnicima da u kratkom roku prilagode aplikacije, ponude nove online usluge te «presele» sve aplikacije bazirane na Windows-u i .NET-u u Cloud okruženje. Ovaj vid suradnje, proširit će Infrastructure-to-Application inicijativu HP-a i Microsoft-a koja je predstavljana u januaru ove godine, čija vrijednost iznosi 250 milijuna dolara. Kao rezultat toga, HP će moći tržištu ponuditi:

Data Center Hosting serviceHP Enterprise Services kombinirat će stručnost sistemskog upravljanja poslovanjem, standardiziranim procesima i vrhunskom sigurnošću Data centara, u cilju jednostavnijeg upravljanja HP-ovih korisnika Windows Azure platformom. HP i Microsoft planiraju isporuku limitirane serije Windows Azure platforme koja bi se koristila u HP Data centrima, već do kraja ove godine.

Converged Infrastructure za Windows Azure – Trenutna pozicija HP-a, kao jednog od glavnih dobavljača infrastruktura za Windows Azure, zajedno sa HP-ovim i Microsoft-ovim trenutnim naporima da optimiziraju Microsoft-ove aplikacije za HP-ove konvergirane infrastrukture u opsežnim inžinjerijskim i razvojnim projektima, omogućit će HP-u da svojim korisnicima ponudi jedinstveno iskustvo primjene i korištenja cloud tehnologija. HP-ova Converged Infrastructure za Windows Azure platforme će uključivati:

–         HP Networking, koji korisnicima nudi fleksibilne i prilagodljive mreže koje su jednostavnije, sigurnije, boljih performansi uz manje troškove održavanja i do 65 procenata u poređenju sa sličnim konkurentskim rješenjima.

–         HP ProLiant servere, čvrste i izuzetno prilagodljive kompjuterske platforme koje korisnicima omogućavaju brzu isporuku aplikacija, bolje iskoristivost IT resursa te postižu odličan omjer povrata investicija.

LIFE:  Istraživanje ukazalo na veliki problem oglašavanja na streaming servisima

–         Svi uređaji se mogu instalirati u HP Performance-Optimized Datacenters (PODs), koji donose veću snagu i kapacitet data centara kao i mogućnost bržeg proširenja podatkovnih centara. HP PODs će omogućiti korisnicima da povećaju kapacitet bez skupog fizičkog proširenja samih poslovnih objekata. Sve pomenuto bit će korišteno kao dodatak tradicionalnim Data centrima.

Modernizaciju aplikacija, njihovu migraciju i integriranje u Windows aplikacije – HP-ova stručnost u kompleksnim okruženjima, specifičnim granama industrije, radnim okruženjima, proizvodnim procesima i resursima pomoći će korisnicima da moderniziraju, migriraju i integriraju njihove aplikacije uz balansiranje troškova i brzine prilagodbe i uvođenja u upotrebu Windows Azure platformi.

«Poslovni korisnici žele da preusmjere svoje resurse u upravljanje poslovima te da ne moraju trošiti vrijeme i resurse na IT procese poput preuzimanja i održavanja novih software-a,» rekao je Sean Kenny, viši podpredsjednik Worldwide Applications and Business Process Outsuorcing, HP Enterprise Services. «HP je jedina tehnološka kompanija koja je u mogućnosti kombinirati Windows Azure platformu sa najboljim ljudima, procesima i tehnologijama konvergiranih infrastruktura kako bi se prevazišla kompleksnost procesa migriranja aplikavija u Cloud okruženja.»

«Microsoft i HP će ujediniti inžinjering, prodaju i profesinalne usluge kako bi poslovnim korisnicima pružili potpune i sveobuhvatne Cloud usluge i tehnologije tamo gdje oni to žele i gdje im je to potrebno,» izjavio je Bob Muglia, predsjednik Server and Tools Business, Microsoft Corp. «Usvajanjem Windows Azure platforme, korisnici će imati jasan put za prihvatanje provjerene Cloud platforme koja se može integrirati u okvire njihovih postojećih investicija i stručnosti. Windows Azure platforma pružit će poslovnim korisnicima ključna rješenja za ispunjenje novih poslovnih planova koji zahtjevaju aplikacije koje se mogu brzo prilagoditi novim poslovnim izazovima te im osigurati usluge koje su predvidljive, odmah primjenjive kao i troškovno prihvatljivije.»


Comments

Comments are closed.

You may also like