Life news

BiH: Vlada KS će za 60 dana predložiti novi Zakon o visokom obrazovanju

0
BiH: Vlada KS će za 60 dana predložiti novi Zakon o visokom obrazovanju, Life.ba

Vlada Kantona Sarajevo danas je imenovala Komisiju za izradu teksta Zakona o visokom obrazovanju i Zakona o naučno-istraživačkoj djelatnosti KS, a rok za izradu teksta Zakona o visokom obrazovanju je 60 dana, prenosi Anadolu Agency (AA).

Kako je saopšteno, u skladu s Principima i mjerama djelovanja Vlade Kantona Sarajevo za 2021-2022. godinu te uvažavajući potrebu da se oblast visokog obrazovanja uredi na cjelovit i sistemski način, Kanton Sarajevo počinje s izradom dva važna zakona, na prijedlog novoosnovanog Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade.

U sastav komisije imenovani su akademik Miloš Trifković, kao predsjednik, dok su za članove imenovani profesori Univerziteta u Sarajevu sa međunarodnim iskustvom, kao i privatnih univerziteta te predstavnici studenata, Privredne komore kao i Udruženja poslodavaca KS.

Rok za izradu teksta Zakona o visokom obrazovanju je 60 dana.

Zadatak Komisije je da kroz tekst budućeg zakona cjelovito i sveobuhvatno priredi i pravno uredi pitanja obavljanja djelatnosti visokog obrazovanja na području Kantona Sarajevo, osnivanja, organizacije i rada visokoškolskih ustanova, kao i rukovođenja, finansiranja i upravljanja visokoškolskim ustanovama. Zakonom će biti regulisana i pitanja obrazovne, naučno-istraživačke i umjetničke djelatnosti visokoškolskih ustanova, organizacije studija, prava i obaveza studenata, uslova za sticanje diploma i drugih javnih isprava, načina osiguranja kvaliteta u oblasti visokog obrazovanja, statusna pitanja akademskog osoblja…

LIFE:  Hota-Muminović: Način održavanja nastave zavisi od epidemiološke situacije u KS

Po riječima resorne ministrice Melike Husić-Mehmedović, cilj je dobiti moderan zakon koji može pratiti sve trenutne tokove i promjene u oblasti visokog obrazovanja u svijetu. Njegova implementacija trebala bi početi od naredne akademske godine.

Zakon o naučno-istraživačkoj djelatnosti će biti donesen poslije, a regulisat će funkcionisanje naučno-istraživačke djelatnosti i instituta. Ovim zakonom treba se urediti model finansiranja naučno-istraživačke i umjetničko-istraživačke djelatnosti, definisanje uvjeta za izbor u naučno-istraživačka zvanja, ekvivalencija naučno-istraživačkih zvanja sa akademskim zvanjima, kao finansijsko izdavanje iz Budžeta KS za naučno-istraživačku i umjetničko-istraživačku djelatnost.

Istaknuto je da će u ovoj godini biti planirana veća ulaganja u nauku, odnosno jedan posto budžetskih sredstava.

Na današnjoj sjednici su otvorene brojne teme i razmatrana aktuelna pitanja u Kantonu, o kojima će Vlada raspravljati i izjašnjavati se na narednim sjednicama.

Premijer Edin Forto najavio je održavanje zasebnih tematskih sjednica o rješavanju posljedica pandemije koronavirusa u oblasti zdravstva i privrede, kao i borbe protiv korupcije.

Comments

Leave a reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

You may also like