BusinessIzdvojeno

Blog britanskog ambasadora u BiH: Proizvodi iz BiH mogu biti konkurencija i najboljima

0

Britanski ambasador u Bosni i Hercegovini Nj.E. Edward Ferguson objavio je danas novi blog. Ovaj put o problemima sa plasmanom poljoprivrednih proizvoda u EU.

Od kada sam ljetos postao ambassador, iskoristio sam svaku priliku da putujem diljem zemlje. Ljepota i raznolikost ruralnih pejzaža je prva stvar koju novajlija primjeti, a sa svakog puta se može vidjeti sijeno složeno u plastove u obliku košnice, stoka i usjevi na kojima rade vrijedni poljoprivrednici.

Često se ističe da poljoprivreda čini samo 8% bosanskohercegovačke ekonomije, ali to ne daje pravu sliku njene važnosti jer pola stanovništva ove zemlje još uvijek živi na selu i većini njih, direktno ili indirektno, izvori prihoda zavise od poljoprivrednog sektora. Ako situacija nije dobra za bh. poljoprivrednike, onda nije dobra ni za Bosnu i Hercegovinu.

A trenutno, situacija nije dobra.

Edward Ferguson

Edward Ferguson

Skoro smo bili svjedoci blokade carinskih terminal od strane mljekara i poziva da vlada uspostavi nove, protekcionističke ekonomske politike. Govori se da je Bosna i Hercegovina preplavljena jeftinim proizvodima iz zemalja EU koji se sada, zbog sankcija, ne mogu izvoziti u Rusiju.

Dokazi govore drugačije. Statistike Bosne i Hercegovine kažu da nije bilo povećanja uvoza mlijeka iz EU. Ustvari suprotno, uvoz nekih mliječnih proizvoda se smanjio. Ali poljoprivrednici ispaštaju, to je sigurno. Pa u čemu je problem i gdje zaista leži odgovornost?

Korjen problema je u tome da, uprkos više od decenije pomoći i ohrabrenja od EU partnera, vlasti BiH nisu uspostavile osnovne zdravstvene i higijenske procedure koje su potrebne kako bi se prehrambeni proizvodi izvozili u EU. Ovo je propuštena prilika, jer proizvodi poput krompira, govedine, gljiva i mlijeka, poljoprivredni i agro-industrijski proizvodi iz BiH mogu biti konkurencija i najboljima. Ali sve dok se ne uspostave neophodni standardi i provjere, tržište EU sa pola milijarde konzumenata će ostati zatvoreno.

Situacija se pogoršala i nakon što se Hrvatska prošle godine pridružila EU. Procjenjuje se da će poljoprivrednici u BiH izgubiti godišnje do 50 miliona KM u izvozu, sve dok se njihovi proizvodi ne certificiraju za prodaju u Hrvatskoj. Ovogodišnje poplave su samo povećale pritisak. Koraci koji se moraju napraviti kako bi se ispunili zdravstveni i higijenski zahtjevi su prilično jednostavni, a EU je uvijek bila spremna da pomogne ekspertizom i finansiranjem.

Stvarni kamen spoticanja je bio nemogućnost političkih stranaka u BiH da postignu sporazum. Problem je taj, da ono što je trebalo biti jednostavno tehničko pitanje je postalo predmetom širih političkih rasprava o balansu nadležnosti između državnog i entitetskih nivoa. Političari su druge prioritete stavili na prvo mjesto a ne one koji su bitni ruralnim zajednicama i, kao što je to često bio slučaj, pokazali nespremnost za kompromis.

Nema prostora za pregovore sa strane EU. Govorimo o istim standardima sigurnosti koji sve zemlje moraju zadovoljiti ako žele izvoziti u EU. Tako da je rješenje u rukama bh. političara. Zastoj po pitanju standarda je sve što stoji između bh. poljoprivrednika i izvrsnog, neograničenog i bezcarinskog pristupa gotovo svih poljoprivrednih proizvoda ogromnom tržištu EU. Kada se te mjere uspostave, ne vidim razlog zašto poljoprivrednici iz Prijedora ili Bihaća ne bi mogli prodavati ćevape u Češkoj Republici ili burek u Berlinu.

Poljoprivrednici u BiH imaju pravo da budu ljuti. Ali, ne bi smjeli dozvoliti da im se pažnja preusmjeri sa stvarnog izvora problema. Uspostavljanje sistema za certifikaciju bh. poljoprivrednih izvoza u skladu sa jedinstvenim, certificiranim setom standarda je jedan od najbržih i najlakših načina da nova vlada da podstrek posustaloj ekonomiji. Vrijeme je da političari pokažu da im je važnije da građani imaju primanja nego da se drže principa sa kojima nema kompromisa.

ENGLISH

British Ambassador to Bosnia and Herzegovina H.E. Edward Ferguson published his new blog today – this time on selling BiH agricultural products in the EU.

Since I took up my post in Bosnia and Herzegovina this summer I have taken every opportunity to travel around the country. The beauty and diversity of the rural landscape is the first thing that strikes the newcomer, and from every highway one can see the distinctive, beehive-shaped haystacks and crops and livestock tended by hard-working farmers.

LIFE:  Hrvatska: Objavljena knjiga Zlatka Dalića „Rusija naših snova“

It’s often pointed out that agriculture accounts for only a little over 8 percent of Bosnia and Herzegovina’s economy – but that doesn’t give a true picture of how important farming is, because half the BiH population still live in the countryside and the vast majority of those people depend, directly or indirectly, on the agricultural sector for their livelihood.

If things are not going well for BiH’s farmers, things are not going well for Bosnia and Herzegovina.

Currently, things are not going well.

In recent days, we have seen milk farmers blockading customs terminals, calling for the government to put in place new, protectionist economic policies. Rumour has it that Bosnia and Herzegovina is being flooded with cheap products from EU countries which cannot now be exported to Russia due to sanctions.

The evidence does not back this up. According to the BiH’s own statistics, there has not been an increase in milk imports from the EU. In fact, import of some products has decreased. But the farmers are certainly suffering. So what is the problem, and where does responsibility really lie? The root of the issue is that, despite more than a decade of assistance and encouragement from EU partners, the BiH authorities have been unable to put in place the basic health and hygiene procedures that are required to export food products to the EU.

This has been a lost opportunity. From potatoes to beef and from mushrooms to milk, BiH agricultural and agro-industrial products can compete with the best. But until the necessary standards and checks are in place, the EU market of half a billion consumers will remain closed.

Things went from bad to worse when Croatia joined the EU last year. It’s estimated that BiH farmers will lose up to 50 million KM in export earnings every year, until their products can be certified for sale in Croatia. This year’s floods have just added to the pressure.

The steps that must be taken to meet health and hygiene requirements are fairly straightforward, and the EU has always been willing to help with expertise and funding.

The real stumbling block has been the failure of the BiH political parties to reach agreement. The problem is that what should be a simple, technical issue has got caught up in the wider political arguments about the balance of competences between the State and Entity levels. Politicians here have put other priorities over those of the rural communities and, as so often, have been unwilling to compromise.

There is no scope for negotiation on the side of the EU. These are the same safety standards that all countries must meet if they want to export to the EU. So the solution lies in the hands of BiH’s politicians.

The impasse over safety standards is all that stands between BiH’s farmers and exceptional, unlimited duty-free access for nearly all agricultural products to the huge EU market. With these measures in place, I can see no reason why farmers from Prijedor or Bihac shouldn’t be able to sell cevapi to the Czech Republic and burek to Berlin.

BiH’s farmers are right to be angry. But they shouldn’t allow their attention to be diverted from the real source of their problems. Establishing a system to certify BiH agricultural exports according to a single, verifiable set of standards is one of the quickest and easiest ways the incoming government can give a boost to the struggling economy. It’s time for politicians to show that people’s livelihoods are more important to them than uncompromising political principles.

Facebook komentari

Žena, motor, automobil i zid smrti: Pakao u najavi VIDEO

Prethodni članak

Pjanić: Roma može do titule, bitno je držati priključak za Juventusom

Sljedeći članak

Možda će vam se svidjeti

Komentari

Komentarisanje nije moguće.

Još u rubrici Business