Business

JP Autoceste FBiH zvanično počele s radom

0

JP Autoceste FBiH zvanično počele s radom, Life.baFederalna direkcija za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta zvanično je prestala s radom 31. decembra 2010. godine, a svu dokumentaciju, opremu i uposlene ove direkcije  preuzelo je novoformirano Javno preduzeće  Autoceste FBiH d.o.o, sa sjedištem u Mostaru.

JP Autoceste FBiH zvanično je počelo s radom 1. januara 2011. godine.

Autoceste FBiH, u skladu s već pokrenutim aktivnostima, kako se navodi u saopćenju tog preduzeća, u 2011. godinu startaju s pozitivnim vjestima,  prema kojima je domaćoj kompaniji IPSA Institut, kao lideru konzorcija, zajedno sa TZI Sarajevo i IGH Zagreb, kao partnerima, dodijeljen posao Izrade glavnog projekta autoceste na Koridoru 5c, dionica Tarčin –Konjic.

Ukupna vrijednost ugovora, sa uključenim PDV-om, iznosi 6.862.347,53 KM.

IPSA Institut u saradnji sa TZI Sarajevo i IGH Zagreb će raditi na Izradi glavnog projekta autoceste na Koridoru 5c, dionica Tarčin –Konjic od stacionaže 11+050 do stacionaže 22+150,  u tenderskoj dokumentaciji označeno kao Lot 2. Evaluacija ponuda za Lot 1 ovoga projekta, kako se ističe,  je u toku.

U JP Autoceste FBiH je završena i evaluacija za izražavanje interesa za konsultantske usluge nadzora nad izgradnjom autoceste na trasi Koridora 5c na dionici Počitelj – Bijača, poddionica Zvirovići – Bijača.

U skladu sa dostavljenom dokumentacijom i utvrđenim kriterijima izvršeno je vrednovanje svake prijavljene kompanije ili konzorcija na osnovu čega je napravljana ‘kratka lista’ (short list) od šest kompanija ili konzorcija koji će biti pozvani da dostave svoje tehničke i finansijske ponude.

LIFE:  U FBiH u aprilu prosječna neto plaća bila 1.080 KM, a bruto plaća 1.667 KM

To su: Egis Bceom Francuska,  Ove Arup & Partners Irska /Grupa Investinženjering Hrvatska, zatim  Pöyry Infra GmbH Njemačka, Roughton International Velika Britanija, SAFAGE Francuska / IRD Enginering Italija / Eptisa Servicios de Ingenieria Španija i Louis Berger Francuska.

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), iz čijeg se kreditnog sporazuma finansira izgradnja i nadzor nad izgradnjom predmetne dionice dala je svoju pismenu saglasnost na odabrane kompanije i provedeni postupak.

Na objavljeni poziv na izražavanje interesa za konsultantske usluge nadzora nad izgradnjom autoceste na trasi Koridora 5c na dionici Počitelj – Bijača, poddionica Zvirovići – Bijača prijavilo se 14 kompanija.

To si:  DDC svetovanje inženiring d.o.o. Slovenija, Egis Bceom Francuska, Lotti & Associati Italija, Egnatia Odos Grčka / Hill International Luksemburg,  NET Engineering Italija / S.I.N.A. Italija,  ECM Group Poljska / Zaklady Budownictwa Mostowego Poljska, Ove Arup & Partners Irska / Grupa Investinženjering Hrvatska,   Pöyry Infra GmbH Njemačka,  Roughton International Velika Britanija, Grupo Azierta Španija,  INOCSA Ingeniería Španija, Slovenska cestna podjetja d.o.o. Slovenija / Divel d.o.o. BIH, SAFAGE Francuska / IRD Enginering Italija / Eptisa Servicios de Ingenieria Španija i  Louis Berger Francuska.


Comments

Comments are closed.

You may also like