Piramide u BiH su stvarnost?

Tokom sedmodnevnog boravka u BiH istraživači iz svih dijelova svijeta obići će nekoliko prahistorijskih lokacija: megalitne zidine ...

Srcem za piramide 2010

Događaji