Everest

Bezbrojni rizici. Ogromne teškoće. Godine treninga za nepredvidljive probleme. Nezamislivo teški uslovi. Pa ipak, skoro cijeli vijek, ...

Posts navigation